Regulamin Rezerwacji

W celu dokonania rezerwacji  prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem. Dokonanie rezerwacji według zasad określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień.

 1. Rezerwacji Apartamentu dokonuje się on-line na stronie www.zaswierkami-tylicz.pl,
  e-mailowo lub telefonicznie.
 2. Cena podana w cenniku zawiera podatek i obejmuje jedną dobę, która trwa
  od godziny 15:00 do godziny 10:00.
 3. Cena nie obejmuje opłaty uzdrowiskowej, którą należy wpłacić w dniu przyjazdu w wysokości 2zł/osoba/dzień
 4. Opłatę za pobyt należy uiścić w dniu przyjzdu za cały pobyt, który został zarezerwowany.
 5. Nie dokonujemy zwrotu za wcześniejszy wyjazd z przyczyn niezależnych od właściciela.
 6. Potwierdzenie rezerwacji wymaga wpłaty zadatku w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia rezerwacji na konto bankowe w ING Bank Śląski: 85 1050 1849 1000 0090 7297 1287 w wysokości 20% całej kwoty
 7. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.     
 8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00- 7.00
 9. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 10. Osoba wynajmująca Apartament ponosi odpowiedzialnosć  materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urzadzeń technicznych powstałych z jego winy  oraz zobowiązana jest pokryć koszty naprawy.
 11. Zabrania się wynoszenia z Apartamentu jakichkolwiek rzeczy będących na wyposażeniu.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania urządzeń mogących spowodować zagrożenie pożarowe takich jak grzałki, grzejniki, palniki, żelazka a także używania świec oraz materiałów wybuchowych I łatwopalnych.
 13. Wewnątrz budynku (dotyczy również klatki schodowej) obowiązuje zakaz palenia.
 14. Gość po opuszczeniu Apartamentu zobowiązany jest zamykać drzwi. Za rzeczy pozostawione w Apartamencie właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty indukcyjnej oraz innych pracujących urządzeń elektrycznych .
 16. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczy, Gość zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
 17. W Apartamencie bez zgody włąściciela nie mogą przebywać osoby nie będące najemcami.
 18. Zabrania się wprowadzania do Apartamentów zwierząt.
 19. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację poniższego oświadczenia:

Oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ,na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997 roku [Dz.U.z 2002r nr 101 ,poz 926 ze zm] przez właściciela Apartamentów w celu realizacji umowy najmu.

 

 

 

Scroll to Top